Return to the Sheeaun Gallery
Téigh ar ais chuig an Sheeaun Gallery
www.andrewnewland.com
www.andrewnewland.com Seantheach Baile an Sceilg
Click to
continue
Leagan
Gaeilge

Drawing and painting. Illustration and design. Teaching art and design
Péintéireacht agus líníocht. Léaráidí agus dearadh. Teagasc ealaíne agus dearthaAll work on this web page is copyright Andrew Newland. Unauthorised use prohibited without the artist's permission
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Triptic Thuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo, Éire
Triptic Thuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo, Éire
Oil on canvas. Three panels each 610 x 910 mm (24 x 36 inches). Oladhath ar chanbhás. Trí phainéal, gach ceann díobh 610 x 910 mm (24 x 36 órlach)