Téigh ar ais chuig clár
cinn Andrew Newland
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Léaráidí & dearadh Leathanach innéacs léaráidí & deartha
Clúdaigh
dlúthdhiosca
Léaráidí
ailtireachta
Dearaí
eile
Curriculum
vitae
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéaracht & líníocht
Gheobhaidh tú sa chuid seo den láithreán sámplaí de léaráidí agus deartha le Andrew Newland
Cuimsíonn an saothar, clúdaigh le haghaidh dlúthdhioscaí, léaráidí ailtireachta agus eile

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le teagasc ealaíne & deartha
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Triptic Leitir Móir, Conamara, Co. na Gaillimhe, Éire Triptic Leitir Móir, Conamara, Co. na Gaillimhe, Éire
Oladhath ar chanbhás. Trí phainéal, gach ceann díobh 610 x 910 mm (24 x 36 órlach)