Téigh ar ais chuig clár
cinn Andrew Newland
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Teagasc ealaíne & deartha Leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Clár
ranganna
Notaí
teagaisc
Taispeántais
de shaothar
Ag péinteáil
múrmhaisithe
Curriculum
vitae
Foclóir
Gaeilge
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú sa chuid seo den láithreán eolas faoi ranganna líníochta agus péintéireachta
chomh maith le eolas faoi theicníochtaí líníochta agus péintéireachta

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Triptic Leitir Fraic, Conamara, Co. na Gaillimhe, Éire Triptic Leitir Fraic, Conamara, Co. na Gaillimhe, Éire
Oladhath ar chanbhás. Trí phainéal, gach ceann díobh 610 x 910 mm (24 x 36 órlach)