Téigh ar ais chuig leathanach innéacs
theagasc ealáine agus deartha
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Clár ranganna Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
i Sráid
na Cathrach
Maidin Dé Céad.
i gCill Mháille
Iarnón Dé Céad.
i gCill Mháille
Tráthnóna Dé Céad.
i gCill Mháille
Foirmeacha
cláirithe
Trealamh &
ábhair
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú sa chuid seo den láithreán sonraí faoi ranganna líníochta agus péintéireachta.
Cliceáil ar theideal an chúrsa chuí thíos.

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear iad a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Beidh na ranganna líníochta agus péintéireachta mar leanas ar siúl ag Andrew Newland le linn théarma an earraigh 2020
mar chuid de chlár ranganna chaitheamh aimsire Bhord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus An Chlair i Sráid na Cathrach.
Cliceáil ar an gcúrsa thíos chun sonraí an chúrsa a fheiceáil.

Líníocht & péintéireacht i Sráid na Cathrach
Oíche Dhéardaoin, ag tosú 6 Feabhra 2020, 7.30 - 9.30 pm, le haghaidh 8 seachtaine.
In Ionad Acmhainne Iarthar an Chláir, Bóthar an tSoghmais, Sráid na Cathrach.

Beidh failte roimh daoine fasta atá 18 bliana d'aois nó nios mó chuig an rang seo.
Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus feabhsaitheoirí.
Tá fáilte roimh chách, go háirithe roimh mhic léinn nua. Tá an t-atmaisféar cairdiúil agus tá an bhéim ar thaitneamh a bhaint as na ranganna.
Beidh na ranganna trí Bhéarla, ach beidh fáilte roimh dhaoine a bhfuil teagasc trí Ghaeilge uathu.

Reachtáilfear na ranganna seo in éineacht leis an gclár ranganna oíche ag Coláiste Pobail na hInse.
Nasc chuig liosta de ranganna oíche atá Coláiste Pobail na hInse ag reáchtáil


Beidh mé ag reáchtáil grúpaí beaga ealaíne i rith an earraigh 2020 i mo stiúideo nua i gCill Mháille.
Cliceáil ar an gcúrsa thíos chun sonraí an chúrsa a fheiceáil.

Grúpa ealaíne mhaidin Dé Céadaoin
Maidin Dé Céadaoin, ag tosú 5 Feabhra 2020, 11.00 am - 1.00 pm, le haghaidh 8 seachtaine.
Ag Tulach Ghorm, Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co. an Chláir.

Grúpa ealaíne iarnóin Dé Céadaoin
Iarnóin Dé Céadaoin, ag tosú 5 Feabhra 2020, 2.00 - 4.00 pm, le haghaidh 8 seachtaine.
Ag Tulach Ghorm, Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co. an Chláir.

Grúpa ealaíne thráthnóna Dé Céadaoin
Tráthnóna De Céadaoin, ag tosú 5 Feabhra 2020, 7.30 - 9.30 pm, le haghaidh 8 seachtaine.
Ag Tulach Ghorm, Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co. an Chláir.

Beidh fáilte roimh daoine fasta atá 18 bliana d'aois nó nios mó chuig an rang seo.
Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus feabhsaitheoirí.
Tá fáilte roimh chách, go háirithe roimh mhic léinn nua. Ní bheidh níos mó ná ochtar sna grúpaí.
Beidh na ranganna trí Bhéarla, ach beidh fáilte roimh dhaoine a bhfuil teagasc trí Ghaeilge uathu.

Lean an ceangal seo chun treoracha chuig mo stiúideo a fheiceáil.
Treoracha chun Tulach Ghorm, Sidheán a aimsiú


The Art & Craft Co
Nasc chuig The Art & Craft Co, soláthraí ábhar ealaíne in Inis