Téigh ar ais chuig leathanach innéacs
theagasc ealáine agus deartha
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Clár ranganna Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Maidin Dé Céad.
Ar líne
Iarnón Dé Céad.
Ar líne
Tráthnóna Dé Céad.
Ar líne
Trealamh &
ábhair
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú sa chuid seo den láithreán sonraí faoi ranganna líníochta agus péintéireachta.
Cliceáil ar theideal an chúrsa chuí thíos.

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear iad a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Le linn théarma an earraigh 2022 beidh mé ag eagrú grúpaí beaga ealaíne ar líne.
Cliceáil ar an gcúrsa thíos chun sonraí an chúrsa a fheiceáil.

Grúpa ealaíne mhaidin Dé Céadaoin
Maidin Dé Céadaoin, ag tosú 19 Eanáir 2022, ag 1100, le haghaidh 8 nó 12 seachtaine.
Is rang ar líne é seo.

Grúpa ealaíne iarnóin Dé Céadaoin
Iarnóin Dé Céadaoin, ag tosú 19 Eanáir 2022, ag 1500, le haghaidh 8 nó 12 seachtaine.
Is rang ar líne é seo.

Grúpa ealaíne thráthnóna Dé Céadaoin
Tráthnóna De Céadaoin, ag tosú 19 Eanáir 2022, ag 1930, le haghaidh 8 nó 12 seachtaine.
Is rang ar líne é seo.

Beidh fáilte roimh daoine fasta atá 18 bliana d'aois nó nios mó chuig an rang seo.
Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus feabhsaitheoirí.
Tá fáilte roimh chách, go háirithe roimh mhic léinn nua. Beidh fad an ranga ag brath ar an méid daoine sa rang.
Is feidir le mic léinn clárú ar son 12 seachtaine, nó más mian leo, don chéad 8 seachtaine den téarma amháin.
Má tá éileamh ann, seans go mbeidh nios mó grupaí ar laethanta difriúla.
Déan teagmháil liom má tá suim agat in aon de na ranganna seo. Beidh na ranganna trí Bhéarla, ach beidh fáilte roimh dhaoine a bhfuil teagasc trí Ghaeilge uathu.


The Art & Craft Co
Nasc chuig The Art & Craft Co, soláthraí ábhar ealaíne in Inis
Ta seirbhís ordaithe ar líne acu.