Téigh ar ais chuig leathanach innéacs
theagasc ealáine agus deartha
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Foclóir Gaeilge - Béarla Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Béarla -
Gaeilge
Gaeilge -
Béarla
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú ar na leathanaigh seo foclóir Gaeilge
ina bhfuil focail a bhaineann le líníocht agus péintéireacht

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Cuan Dhaire Fhionáin, Co. Chiarraí, Éire (ó leabhar sceitseála) Cuan Dhaire Fhionáin, Co. Chiarraí, Éire (ó leabhar sceitseála)
Peann agus uiscedhathanna 210 x 530 mm (8¼ x 21 órlach)