Téigh ar ais chuig leathanach ábhair
nótaí teagaisc
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Nótaí teagaisc faoi phéintéireacht agus dhathanna Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Meascadh
dathanna
Cleachtadh
ar meascadh
Dathanna
& solas
Dathanna
uisce
Curam
scuaibíní
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú ar na leathanaigh seo
nótaí faoi theicníochtai líníochta agus péintéireachta

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Nótaí ar meascadh dathanna
Réamheolas maidir le teoiric mheascadh dathanna a bhaineann le péinteanna agus dathanna.

Cleachtadh ar meascadh dathanna
Baineann an ceacht seo leis na nótai ar meascadh dathanna.

Notaí ar dathanna agus solas
Conas a mheascaíonn solas agus an chaoi a chuireann solas daite isteach ar dealramh ábhair dhaite.

Teicníochtaí péintéireachta dhathanna uisce
Eolas maidir le húsáid dhathanna uisce.

Cúram scuaibíni ealaíontóra
Conas is féidir cúram a thabhairt do scuaibíní agus saol fada a fháil astu.

Téigh ar ais chuig leathanach ábhair
nótaí teagaisc