Return to
Irish dictionary
Téigh ar ais chuig
foclóir Gaeilge
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Foclóir Béarla - Gaeilge Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú ar an leathanach seo foclóir Béarla - Gaeilge
ina bhfuil focail a bhaineann le líníocht agus péintéireacht

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

abstract teibí (a3)
abstract quality teibíocht (f) (gs teibíochta)
acrylic paint dath aicrileach (pl dathanna aicrileacha)
angular cearnógach (a1)
appearance dealramh (m)
art ealaín (f)
artist ealaíontóir (m) (gs ealaíontóra) (pl ealaíontóirí)
artistic ealaíonta (a3)
asymmetric neamhshiméadrach (a1)
background cúlionad (m)
black (adj) dubh (a1)
black (n) dubh (m) (gs duibh)
blacken dubhaigh (vt&i) (vn dúchan)
blend (n) cumasc (m)
blend (vb) cumaisc (vt&i) (vn cumasc)
blue-green gormuaine
blue-violet gormvialait
board clár (m)
border ciumhais (f)
bright geal (a1)
bright glé (a3)
bright green (adj) uaine (a3)
bright green (n) uaine (f) (gs uaine, pl uainí)
bright light solas geal
bright red glédhearg (a3)
bright yellow glébhuí (a3)
brighten geal (vt&i) (vn gealadh)
brilliance loinnir (f) (gs loinnreach)
bristle brush scuab ghuairí
brown (adj) donn (a1)
brown (n) donn (m) (gs doinn)
brown (vb) donnaigh (vt&i) (vn donnú, gs donnaithe)
Brunswick green uaine Brunswick
brush scuab (m) (gs scuaibe, npl scuaba, gpl scuab)
brush strokes stríoca scuaibe
cadmium orange oráiste caidmiamach
cadmium red dearg caidmiamach
cadmium yellow deep bui caidmiamach dorcha
cadmium yellow pale buí caidmiamach éadrom
canvas canbhás (m)
charcoal gualach (m)
charcoal drawing líníocht ghualaigh
chrome green uaine cróim
chrome yellow crómbhuí
circle ciorcal (m) (gs & npl ciorcail, gpl ciorcal)
circular ciorcalach (a3)
cobalt blue gorm cobáltach
colour (n) dath (m) (gs datha, pl dathanna)
colour (vb) cuir dath ar
colour (vb) dathaigh (vt & i) (vn dathú) (pp daite)
colour circle (the) ciorcal na ndathanna
colour contrast imeartas dathanna
coloured daite (a3)
colourful dathannach (a1)
complementary colour dath comhlántach (pl dathannna comhlántacha)
composition ceapachán (m)
composition cumadh (m) (gs cumtha)
composition cumadóireacht (f) (gs cumadóireachta)
contrast codarsnacht (f) (gs codarshachta)
contrasting codarsnach (a1)
cream (colour) dath an uachtair
crimson (n) corcairdhearg (m) (gs corcairdheirg)
cross-section trasghearradh (m)
cube ciúb (m)
curvilinear cuarlíneach
cylinder sorcóir (m) (gs sorcóra, pl sorcóirí)
cylindrical sorcóireach (a1)
dark dorcha (a3)
dark (adj) dubh (a1)
darken dorchaigh (vt&i) (vn dorchú)
darken dubhaigh (vt&i) (vn dúchan)
darkness dorchadas (m)
deep colour dath domhain
design (n) dearadh (m) (pl dearaí)
design (vb) dear (vt) (vn dearadh)
designed deartha (pp)
diagram léaráid (f) (gs léaráide, pl léaráidí)
dilute (vb) lagaigh (vt&i) (vn lagú)
diluted lag (a1)
draw tarraing (vt&i) (pres tarraingíonn, vn tarraingt, pp tarraingthe)
drawing (n) líníocht (f) (gs líníochta, pl líníochtaí)
drawing (n) tarraingt (f) (gs tarraingthe, pl tarraingtí)
drawing pin tacóid ordóige
dull (a) murtallach (a1)
dull (vb) bain loinnir de
easel tacas (m) (gs & npl tacais, gpl tacas)
effect (result) (n) toradh (m)
ellipse éilips (f)
elliptical éilipseach (a1)
eraser glantóir (m) (gs glantóra, pl glantóirí)
eraser rubar (m) (gsf & npl rubair, gpl rubar)
eraser scriosán (m) (gsf & npl sriosáin, gpl scriosán)
exercise (task) cleachtadh (m) (pl cleachtaí)
features of a landscape tréithí tíre
felt-tip pen peann feiltbhiorach
focal point pointe fócasach
foreground réamhionad (m)
foreshorten réamhghiorraigh (vt)
foreshortening réamhghiorrú
form cuma (f) (pl cumaí)
frame (n) fráma (m)
frame (vb) frámaigh (vt) (vn frámú)
framing (n) frámú (m)
full size méad nádurtha
garish scéiniúil (a2)
gouache guais (f) (gs guaise)
green (adj) glas (a1)
green (n) glas (m) (gs glais)
green (vb) glasaigh (vt&i) (vn glasú, gs glasaithe)
grey (adj) liath (a) (gsm léith, gsf & comp léithe, npl liatha)
grey (n) liath (m) (gs léith, npl liatha, gpl liath)
grey (vb) liath (vt&i) (vn liathadh, pp liata)
height airde (f) (gs airde)
highlight gealán (m)
hue dath (m) (gs datha, pl dathanna)
impressionism impriseanachas (m)
impressionist impriseanaí (m)
impressionistic impriseanaíoch (a) (gsm impriseanaíoch, gsf impriseanaíche, npl impriseanaíocha)
indistinct doiléir (a1) (m)
knife scian (f) (gs scine, pl sceana)
knife blade lann scine
landscape tírdhreach (m) (gs & npl tírdhreacha)
length fad (m) (gs & npl faid, gpl fad)
light (n) loinnir (f) (gs loinnreach)
light and shade gile agus scáil
lightness loinnir (f) (gs loinnreach)
luminous lonrach (a1)
margin ciumhais (f)
Mars black dubh Marsa
middle distance meánionad (m)
mix (vb) cumaisc (vt&i) (vn cumasc)
mixture cumasc (m)
monastral blue gorm monastrach
mount (around picture) imeall an phictiúir
multi-coloured ildaite (a3)
multi-coloured ildathach (a1)
negative (photo) claonchló (m) (pl claonchlóanna)
nylon brush scuab niolóin
oil paint dath ola (pl dathanna ola)
oil paint oladhath (m) (pl oladhathanna)
opacity teimhneacht (f) (gs teimhneachta)
opaque teimhneach (a1)
optical illusion seachmall radhairc
orange (n) oráiste (m)
outline (n) imlíne (f)
outline (vb) imlínigh (vt) (vn imlíniú, gs imlínithe)
oval (adj) ubhchruthach (a1)
oval (n) ubhchruth (m) (gs ubhchrutha, pl ubhchruthanna)
paint (n) péint (f) (gs péinte) (pl péinteanna)
paint (vb) dathaigh (vt & i) (pp daite)
paint (vb) péinteáil (vt & i) (vn péinteáil)
painter péintéir (m) (gs péintéara) (péintéirí)
painting (act of) dathadóireacht (f) (gs dathadóireachta)
painting (act of) dathaireacht (f) (gs dathaireachta)
painting (act of) péintéireacht (f) (gs péintéireachta)
pale colour dath éadrom
palette pailéad (m) (gs & npl paléid, gpl pailéad)
parallel (to) comhthreomhar (le)
parallel (to) parailéalach (le)
pastel (n) pastal (m)
pen peann (m) (gs & npl pinn, gpl peann)
pen and ink drawing pictiúr pinn
pencil peann luaidhe
pencil sharpener biorthóir (m)
permanent rose rós seasmhach
perspective (n) peirspictíocht (f)
perspective drawing líníocht pheirspictíoch
picture pictiúr (m) (gs & npl pictiúir)
portrait portráid (f) (gs portráide, pl portráidí)
portraiture portráidíocht (f) (gs pórtráidíochta)
primary colour dath príomhúil (pl dathanna príomhúla)
print (n) prionta (m) (gs prionta) (pl priontaí)
proportion (n) coibhneas (m) (gs coibhnis, npl coibhneasa, gpl coibhneas)
Prussian blue gorm Prúiseach
pure white gléigeal (a3)
purple (adj) corcra (a3)
purple (vb) corcraigh (vt) (vn corcrú, gs corcraithe)
realism réalachas (m)
realistic réalaíoch (a) (gsm réalaíoch, gsf & comp réalaiche, npl réalaíocha)
realistically go réalaíoch
rectangle dronuilleog (f)
rectangular dronuilleogach (a1)
red (adj) dearg (a1)
red (n) dearg (m) (gs deirg, npl dearga, gpl dearg)
redden (vb) dearg (vt&I) (vn deargadh) (pp deargtha)
reflect frithchaith (vt)
reflection frithchaitheamh (m)
reflection scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna)
reflection scáth (m)
reflective frithchaiteach (a1)
right angle dronuillinn (f)
round (circular) ciorcalach (a3)
round (spherical) cruinn (a1)
rubber glantóir (m) (gs glantóra, pl glantóirí)
rubber rubar (m) (gsf & npl rubair, gpl rubar)
rubber scriosán (m) (gsf & npl sriosáin, gpl scriosán)
ruler rialóir (m)
sable brush scuab sháible
saturated sáithithe (pp)
saturation sáithiú (m)
secondary colour dath tánaisteach (pl dathanna tánaisteacha)
segment teascán (m) (gs & npl teacáin, npl teascán)
shade scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna)
shade scáth (m)
shadow scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna)
shadow scáth (m)
shape cuma (f) (pl cumaí)
sketch léaráid (f) (gs léaráide, pl léaráidí)
slope claonadh (m)
sloping claon (a1)
spectrum speictream (m1)
spherical cruinn (a1)
sponge spúinse
sponging spúinseáil (m)
square (adj) cearnógach (a1)
square (n) cearnóg (f) (gs cearnóige, npl cearnóga, gpl cearnóg)
stencil brush scuab stionsail
still life ábhar neamhbheo
strong colour dath laidir
style stíl (f) (gs-stíle, pl stíleanna)
stylize stíligh (vt) (vn stíliú) (gs stílithe)
symmetrical comhchruthach (a1)
symmetrical siméadrach (a1)
technique teicníocht (f)
tertiary colour dath treasach (pl treasacha)
thickness doimhneacht (f) (gs doimhneachta)
titanium white bán tiotáiniam
tone ton (m) (gs & npl toin, gpl ton)
transparency trédhearcacht (f) (gs trédhearcacht)
transparent trédhearcach (a1)
triangle triantán (m) (gs & npl triantáin, gpl triantán)
triangular triantánach (a1)
ultramarine blue gorm ultramairín
vanishing point pointe téaltaithe
Venetian red dearg Veinéiseach
violet-red vialaitdearg
violet (n) corcairghorm (m) (gs corcairghoirm)
violet (n) vialait (f2)
wash (n) brat leachtdatha
water-colour dath uisce (pl dathanna uisce)
water-colour uiscedhath (m) (pl uiscedhathanna)
water-soluble intuaslagtha le huisce
weak colour dath lág
white (adj) bán (a1)
white (n) bán (m) (gs báin, npl bána, gpl bán)
whiten bánaigh (vt&i) (vn bánú)
yellow-green buí-uaine
yellow (adj) buí (a3)
yellow (n) buí (m) (gs buí, pl buíonna)
yellow (vb) buígh (vt&i)


Dul chuig foclóir Gaeilge - Béarla