Return to
Irish dictionary
Téigh ar ais chuig
foclóir Gaeilge
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Foclóir Gaeilge - Béarla Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú ar an leathanach seo foclóir Gaeilge - Béarla
ina bhfuil focail a bhaineann le líníocht agus péintéireacht

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

ábhar neamhbheo still life
airde (f) (gs airde) height
bain loinnir de dull (vb)
bán (a1) white (adj)
bán (m) (gs báin, npl bána, gpl bán) white (n)
bán tiotáiniam titanium white
bánaigh (vt&i) (vn bánú) whiten
biorthóir (m) pencil sharpener
brat leachtdatha wash (n)
buí-uaine yellow-green
buí (a3) yellow (adj)
buí (m) (gs buí, pl buíonna) yellow (n)
bui caidmiamach dorcha cadmium yellow deep
buí caidmiamach éadrom cadmium yellow pale
buígh (vt&i) yellow (vb)
canbhás (m) canvas
ceapachán (m) composition
cearnóg (f) (gs cearnóige, npl cearnóga, gpl cearnóg) square (n)
cearnógach (a1) angular
cearnógach (a1) square (adj)
ciorcal (m) (gs & npl ciorcail, gpl ciorcal) circle
ciorcal na ndathanna colour circle (the)
ciorcalach (a3) circular
ciorcalach (a3) round (circular)
ciúb (m) cube
ciumhais (f) border
ciumhais (f) margin
claon (a1) sloping
claonadh (m) slope
claonchló (m) (pl claonchlóanna) negative (photo)
clár (m) board
cleachtadh (m) (pl cleachtaí) exercise (task)
codarsnach (a1) contrasting
codarsnacht (f) (gs codarshachta) contrast
coibhneas (m) (gs coibhnis, npl coibhneasa, gpl coibhneas) proportion
comhchruthach (a1) symmetrical
comhthreomhar (le) parallel (to)
corcairdhearg (m) (gs corcairdheirg) crimson (n)
corcairghorm (m) (gs corcairghoirm) violet (n)
corcra (a3) purple (adj)
corcraigh (vt) (vn corcrú, gs corcraithe) purple (vb)
crómbhuí chrome yellow
cruinn (a1) round (spherical)
cruinn (a1) spherical
cuarlíneach curvilinear
cuir dath ar colour (vb)
cúlionad (m) background
cuma (f) (pl cumaí) form (n)
cuma (f) (pl cumaí) shape
cumadh (m) (gs cumtha) composition
cumadóireacht (f) (gs cumadóireachta) composition
cumaisc (vt&i) (vn cumasc) blend (vb)
cumaisc (vt&i) (vn cumasc) mix (vb)
cumasc (m) blend (n)
cumasc (m) mixture
daite (a3) coloured
dath (m) (gs datha, pl dathanna) colour (n)
dath (m) (gs datha, pl dathanna) hue
dath aicrileach (pl dathanna aicrileacha) acrylic paint
dath an uachtair cream (colour)
dath comhlántach (pl dathannna comhlántacha) complementary colour
dath domhain deep colour
dath éadrom pale colour
dath lág weak colour
dath laidir strong colour
dath ola (pl dathanna ola) oil paint
dath príomhúil (pl dathanna príomhúla) primary colour
dath tánaisteach (pl dathanna tánaisteacha) secondary colour
dath treasach (pl treasacha) tertiary colour
dath uisce (pl dathanna uisce) water-colour
dathadóireacht (f) (gs dathadóireachta) painting (act of)
dathaigh (vt & i) (vn dathú) (pp daite) colour (vb)
dathaigh (vt & i) (vn dathú) (pp daite) paint (vb)
dathaireacht (f) (gs dathaireachta) painting (act of)
dathannach (a1) colourful
dealramh (m) appearance
dear (vt) (vn dearadh) design (vb)
dearadh (m) (pl dearaí) design (n)
dearg (a1) red (adj)
dearg (m) (gs deirg, npl dearga, gpl dearg) red (n)
dearg (vt&I) (vn deargadh) (pp deargtha) redden (vb)
dearg caidmiamach cadmium red
dearg Veinéiseach Venetian red
deartha (pp) designed
doiléir (a1) indistinct
doimhneacht (f) (gs doimhneachta) thickness
donn (a1) brown (adj)
donn (m) (gs doinn) brown (n)
donnaigh (vt&i) (vn donnú, gs donnaithe) brown (vb)
dorcha (a3) dark
dorchadas (m) darkness
dorchaigh (vt&i) (vn dorchú) darken
dronuilleog (f) rectangle
dronuilleogach (a1) rectangular
dronuillinn (f) right angle
dubh (a1) black (adj)
dubh (a1) dark (adj)
dubh (m) (gs duibh) black (n)
dubh Marsa Mars black
dubhaigh (vt&i) (vn dúchan) blacken
dubhaigh (vt&i) (vn dúchan) darken (vb)
ealaín (f) art
ealaíonta (a3) artistic
éilips (f) ellipse
éilipseach (a1) elliptical
fad (m) (gs & npl faid, gpl fad) length
fráma (m) frame (n)
frámaigh (vt) (vn frámú) frame (vb)
frámú (m) framing (n)
frithchaiteach (a1) reflective
frithchaith (vt) reflect
frithchaitheamh (m) reflection
geal (a1) bright
geal (vt&i) (vn gealadh) brighten
gealán (m) highlight
gile agus scáil light and shade
glantóir (m) (gs glantóra, pl glantóirí) eraser
glantóir (m) (gs glantóra, pl glantóirí) rubber
glas (a1) green (adj)
glas (m) (gs glais) green (n)
glasaigh (vt&i) (vn glasú, gs glasaithe) green (vb)
glé (a3) bright
glébhuí (a3) bright yellow
glédhearg (a3) bright red
gléigeal (a3) pure white
go réalaíoch realistically
gorm cobáltach cobalt blue
gorm monastrach monastral blue
gorm Prúiseach Prussian blue
gorm ultramairín ultramarine blue
gormuaine blue-green
gormvialait blue-violet
guais (f) (gs guaise) gouache
gualach (m) charcoal
ildaite (a3) multi-coloured
ildathach (a1) multi-coloured
imeall an phictiúir mount (around picture)
imeartas dathanna colour contrast
imlíne (f) outline (n)
imlínigh (vt) (vn imlíniú, gs imlínithe) outline (vb)
impriseanachas (m) impressionism
impriseanaí (m) impressionist
impriseanaíoch (a) (gsm impriseanaíoch, gsf impriseanaíche, npl impriseanaíocha) impressionistic
intuaslagtha le huisce water-soluble
lag (a1) diluted
lagaigh (vt&i) (vn lagú) dilute (vb)
lann scine knife blade
léaráid (f) (gs léaráide, pl léaráidí) diagram
léaráid (f) (gs léaráide, pl léaráidí) sketch
liath (a) (gsm léith, gsf & comp léithe, npl liatha) grey (adj)
liath (m) (gs léith, npl liatha, gpl liath) grey (n)
liath (vt&i) (vn liathadh, pp liata) grey (vb)
líníocht (f) (gs líníochta, pl líníochtaí) drawing (n)
líníocht ghualaigh charcoal drawing
líníocht pheirspictíoch perspective drawing
loinnir (f) (gs loinnreach) brilliance
loinnir (f) (gs loinnreach) light (n)
loinnir (f) (gs loinnreach) lightness
lonrach (a1) luminous
méad nádurtha full size
meánionad (m) middle distance
murtallach (a1) dull (a)
neamhshiméadrach (a1) asymmetric
oladhath (m) (pl oladhathanna) oil paint
oráiste (m) orange (n)
oráiste caidmiamach cadmium orange
pailéad (m) (gs & npl paléid, gpl pailéad) palette
parailéalach (le) parallel (to)
pastal (m) pastel (n)
peann (m) (gs & npl pinn, gpl peann) pen
peann feiltbhiorach felt-tip pen
peann luaidhe pencil
péint (f) (gs péinte) (pl péinteanna) paint (n)
péinteáil (vt & i) (vn péinteáil) paint (vb)
péintéir (m) (gs péintéara) (péintéirí) painter
péintéireacht (f) (gs péintéireachta) painting (act of)
peirspictíocht (f) perspective (n)
pictiúr (m) (gs & npl pictiúir) picture
pictiúr pinn pen and ink drawing
pointe fócasach focal point
pointe téaltaithe vanishing point
portráidíocht (f) (gs pórtráidíochta) portraiture
portráid (f) (gs portráide, pl portráidí) portrait
prionta (m) (gs prionta) (pl priontaí) print (n)
réalachas (m) realism
réalaíoch (a) (gsm réalaíoch, gsf & comp réalaiche, npl réalaíocha) realistic
réamhghiorraigh (vt) foreshorten
réamhghiorrú foreshortening
réamhionad (m) foreground
rialóir (m) ruler
rós seasmhach permanent rose
rubar (m) (gsf & npl rubair, gpl rubar) eraser
rubar (m) (gsf & npl rubair, gpl rubar) rubber
sáithithe (pp) saturated
sáithiú (m) saturation
scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna) reflection
scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna) shade
scáil (f) (gs scáile, pl scáileanna) shadow
scáth (m) reflection
scáth (m) shade
scáth (m) shadow
scéiniúil (a2) garish
scian (f) (gs scine, pl sceana) knife
scriosán (m) (gsf & npl sriosáin, gpl scriosán) eraser
scriosán (m) (gsf & npl sriosáin, gpl scriosán) rubber
scuab (m) (gs scuaibe, npl scuaba, gpl scuab) brush
scuab ghuairí bristle brush
scuab niolóin nylon brush
scuab sháible sable brush
scuab stionsail stencil brush
seachmall radhairc optical illusion
siméadrach (a1) symmetrical
solas geal bright light
sorcóir (m) (gs sorcóra, pl sorcóirí) cylinder
sorcóireach (a1) cylindrical
speictream (m1) spectrum
spúinse sponge
spúinseáil (m) sponging
stíl (f) (gs-stíle, pl stíleanna) style
stíligh (vt) (vn stíliú) (gs stílithe) stylize
stríoca scuaibe brush strokes
tacas (m) (gs & npl tacais, gpl tacas) easel
tacóid ordóige drawing pin
tarraing (vt&i) (pres tarraingíonn, vn tarraingt, pp tarraingthe) draw
tarraingt (f) (gs tarraingthe, pl tarraingtí) drawing (n)
teascán (m) (gs & npl teacáin, npl teascán) segment
teibí (a3) abstract
teibíocht (f) (gs teibíochta) abstract quality
teicníocht (f) technique
teimhneach (a1) opaque
teimhneacht (f) (gs teimhneachta) opacity
tírdhreach (m) (gs & npl tírdhreacha) landscape
ton (m) (gs & npl toin, gpl ton) tone
toradh (m) effect (result) (n)
trasghearradh (m) cross-section
trédhearcach (a1) transparent
trédhearcacht (f) (gs trédhearcacht) transparency
tréithí tíre features of a landscape
triantán (m) (gs & npl triantáin, gpl triantán) triangle
triantánach (a1) triangular
uaine (a3) bright green (adj)
uaine (f) (gs uaine, pl uainí) bright green (n)
uaine Brunswick Brunswick green
uaine cróim chrome green
ubhchruth (m) (gs ubhchrutha, pl ubhchruthanna) oval (n)
ubhchruthach (a1) oval (adj)
uiscedhath (m) (pl uiscedhathanna) water-colour
vialait (f2) violet (n)
vialaitdearg violet-red


Dul chuig foclóir Béarla - Gaeilge