Téigh ar ais go leathanach innéacs
péintéireachta agus líníochta
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Taispeántais dhéanacha Téigh ar ais chuig leathanach innéacs péintéireachta & líníochta
A year in
West Clare
Radharc
aniar
Sealladh
Saothar
coimisiúnaithe
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Geobhaidh tú ar an leathanach seo rogha de shaothar
ó thaispeántais a bhí agam cheana

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear é a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le teagasc ealaíne & deartha
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Is iad seo na taispeántais atá curtha i láthair anseo

A year in West Clare
Pictiúir ag taispeáint gach mí den bhliain i Sidheán, Co. an Chláir,
in iarthar na hÉireann, a táispeánadh le linn 1997 ag
The Kenny Gallery, Gaillimh, Éire
The Inis Gallery, Inis, Éire,
The Kennedy Gallery, Baile Átha Cliath, Éire, agus
The Dolmen Gallery, Luimneach, Éire

Radharc aniar - a view from the west
Pictiúir ó Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe,
Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo agus Cill Rialaig, Co. Chiarraí, a taispeánadh le linn 2001 ag
The Origin Gallery, Baile Átha Cliath, Éire
Siopa Chill Rialaig, Baile na Sceilge, Co. Chiarrai, Éire, agus
The Kenny Gallery, Gaillimh, Éire

Sealladh
Pictiúir ó Éire agus ó Albain,
a taispeánadh ag
The Kenny Gallery, Gaillimh, Éire
The Origin Gallery, Baile Átha Cliath, Éire, agus
L'Hôtel Gabriel, Lorient, An Bhriotáin, An Fhrainc (eagraithe mar chuid den 36ú Festival Interceltique Lorient)

Saothar coimisiúnaithe
Coimisiúin dhéanacha le haghaidh pictiúr.